Vi bruger cookies, men vi sætter ingen, før du klikker dig videre til næste side.
Du kan sige nej tak til cookies ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit valg.
  Betal med Dankort, Mastercard, Visa

Forsiden
Arrangementer
Login...
Nyt medlem?Regler
Vedtægter
Persondatapolitik


Kontakt Filmklubben


CVR. nr: 28945590
Generalforsamling 2023 + "The Fabelmans"
Filmklubben indkalder hermed til den årlige generalforsamling 2023. 

Under generalforsamlingen byder Filmklubben på sandwich og drikkevarer og derefter viser vi en gratis film, som i år bliver "The Fabelmans". 
Til filmen sørger vi også for drikkevarer og popcorn/guf.

Forestillingen er gratis, men det er kun medlemmer, der kan deltage i 
generalforsamlingen og den efterfølgende film.

Lidt om filmen :

Filmen kaldes ”The true story about Steven Spielberg’s childhood”.
Selve handlingen er en fortælling omkring hvordan Steven Spielberg 
fandt kærligheden for at lave sine egne film i en ung alder og hvordan 
han blev støttet til dette af sin mor . 
Men ingen film uden drama…… 
Filmen skal måske også ses som en ”eftermæle” film , Steven Spielberg er ved at være godt op i årene ,men lad os se.
Spilletid: 2 timer og 31 min.
Instruktør: Steven Spielberg
Skuespillere: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Judd Hirch m.fl.

Kommentar fra den siddende bestyrelse :

Som det ser ud lige nu så er der 3 medlemmer i bestyrelsen . Da vi ser et stigende behov for opsøgende arbejde i forbindelse med film arrangementer, så er det nødvendigt at vi bliver flere folk til at løfte opgaven. 
Så vi håber at 2-3 personer mere ønsker at hjælpe til i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 29. marts 2023 kl. 18:00 i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.Valg af dirigent og referent
2.Beretning for foreningens virke i det forløbne år
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.Fastsættelse af kontingent
5.Behandling af indsendte forslag og spørgsmål, som på foranledning 
af bestyrelsen er optaget på dagsordenen.
6.Valg af bestyrelse
6.1 Valg af formand for en 2-årig periode. Valg af formand sker i lige år. 
6.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen, således at indtil 6 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal og de øvrige på ulige årstal.
6.3 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
6.4 Valg af 2 revisorer
6.5 Valg af 1 revisorsuppleant
7.Fremtidige aktiviteter
8.Eventuelt

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter:

§1 Formål:

Stk. 1: "at udbrede interessen for filmkunst blandt sine medlemmer" ændres til":
"at udbrede interessen for film blandt sine medlemmer".

§3 Medlemsskab

"Som medlemmer optages enhver, der er fastansat i eller efter ansættelse er pensioneret/gået på efterløn fra Danske Bank eller et af dennes datterselskaber, hvor bankens ejerandel udgør mindst 50%" ændres til:

"Som medlemmer optages enhver, der er ansat i Danske Bank-koncernen eller efter ansættelse er pensioneret/gået på efterløn"

§17 Arrangementer

"Bestyrelsen opretter en arrangementsgruppe, der forhandler og indkøber de i henhold til §1 stk. 2 og 3 arrangementer, der tilbydes medlemmerne" ændres til:

"Bestyrelsen forhandler og indkøber de i henhold til §1 stk. 2 og 3 arrangementer, der tilbydes medlemmerne"

§18 Kommunikation 

"Filmklubben udsender løbende via mail og Danske Bank koncernens intranet tilbud om arrangementer, som medlemmerne kan tilmelde sig.
Bestyrelsen vælger selv en ansvarshavende redaktør blandt bestyrelsens medlemmer"ændres til:

"Filmklubben udsender løbende via mail og Danske Bank koncernens intranet tilbud om arrangementer, som medlemmerne kan tilmelde sig"

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. 
Du kan sende dem til mailadressen filmklubben@danskebank.dk.


Læs mere på:
•  Trailer: